Moja przyszlość: Policja Brandenburska

Bild: Logo Polizei Brandenburg, Quelle: Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg

Quelle


Policja Brandenburska prowadzi ciągłą rekrutację w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów do pełnienia służby policyjnej.

Bliższe informacje na temat kryteriów przyjęcia, terminów rekrutacji jak również procedury naboru znajdą państwo pod następujacym adresem:

www.policja-brandenburgia-kariera.pl/

zuletzt aktualisiert: 22.01.2021

Anbieter: Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK)

Themen: Lernen und Ausbilden, Ordnung und Sicherheit,

Schlagworte: Berufsausbildung, Polizei, Studium,